Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového výdaja je spoločnosť:

Obchodné meno: Lekáreň Andromeda s.r.o.

Sídlo: A. Žarnova 8408/14, 917 02 Trnava

IČO: 36 436 372

IČ DPH: SK2022084108

 

Kontakt:

E-mail: 

lekarenandromeda@pharm.sk

Telefón:

+421 905 375 755